Problem nowatorstwa w sztuce

Problem nowatorstwa w sztuce zaznaczył się wyraźnie już w 1863 roku podczas organizacji w Paryżu tak zwanego Salonu. Read more »

Reklamy

Sam artysta twierdzi

Sam artysta twierdzi, że chodzi mu jedynie o oddanie „zgodności życia ludzkiego
z życiem roślin i zwierząt”, ze pragnie „dać więcej miejsca głosowi ziemi”. Read more »

Wiele prac Rodina

Wiele prac Rodina nasuwa nam przypuszczenie, ze artysta usiłował wypowiedzieć
więcej, niz było to możliwe za pomocą środków plastycznych. Read more »

Salony nadal jeszcze

Salony nadal jeszcze pozostawały ostoją oficjalnej sztuki, nie były juz jednak zdolne
pobudzić do żadnych twórczych poczynań. Read more »

Później w Londynie

Później w Londynie „odkrył” błękit mgły, spowijającej gmach parlamentu
i Tamizę. Read more »

Zakres tematyczny obrazów

Zakres tematyczny obrazów Degasa był węższy niż u Maneta. Read more »

Mimo iz każdą

Mimo iz każdą ze swych postaci namalował z natury jak portret, w całości kompozycja
przypomina niemal gobelin, w którym każdy szczegół i każda barwna plama
podporządkowane są całości. Read more »

Wszyscy podporządkowywali się

Wszyscy podporządkowywali się wspólnej zasadzie dokładnego i prawdziwego
przedstawiania. Read more »

Te obyczajowe obrazki

Te obyczajowe obrazki bywają zabawne jak anegdoty, lecz z pewną przymieszką
ckliwości. Read more »

Flauberta ścisły i

Flauberta ścisły i jasny opis: ,,Było to w okresie pięknych dni na początku października,
lekka mgła unosiła się nad krajobrazem, cienki welon przesłaniał zarysy gór,
unosił się wzwyż i rozpływał na niebie. Read more »